Open 2-kamp mod RBK 90 skal spilles om

10-0-sejren mod et for sent fremmødt RBK 90-hold er blevet underkendt af DIF og skal spilles om

12. oktober vandt Vikings hold i Open 2-rækken 10-0 over RBK 90 i en kamp, der var blevet flyttet to timer frem fra kl. 12 til kl. 10 - en sejr, der blev hjulpet godt på vej af at udeholdet først mødte op midtvejs gennem tredje serie i kampen.

 

RBK 90 klagede siden over ikke at være blevet orienteret om kampflytningen, og efter at have fået sin protest afvist hos JBUs Disciplinærudvalg, appellerede de til DBwFs Ordensudvalg, der behandlede sagen, omstødte kendelsen og kendte at kampen skulle spilles om.

 

Fra BK Vikings side appellerede vi kendelsen til DIFs Appeludvalg, da vi fandt sagen var af principiel karakter, eftersom kampen var blevet flyttet på Bowlingportalen, og vi i årevis har fået besked om at informationerne på Bowlingportalen (tidl. Infosport) vedr. spilletidspunkt altid står til troende.

 

Tirsdag, godt to måneder efter vi indsendte vores appel, faldt afgørelsen fra DIFs side - en stadfæstelse af Ordensudvalgets kendelse; kampen skal spilles om. Til trods for at DIF tilsyneladende medgiver stort set alle væsentlige punkter omkring lovene, som vi fra Vikings side har gjort opmærksom på, lægger de i sidste ende vægt på at RBK 90 tilsyneladende ikke havde modtaget informationerne - til trods for at mailen fra JBUs side blev sendt til en mailadresse, der på daværende tidspunkt fortsat fremgik af klubbens hjemmeside.

 

Vi accepterer og respekterer fra BK Vikings side DIFs kendelse, men holder fast på at vi mener at DIF er nået frem til den forkert konklusion, samt at kendelsen efterlader flere åbne spørgsmål omkring fremtidig præcedens i forbindelse med kampflytninger.

 

Hele kendelsen kan læses her.

 

Det ventes at omkampen vil skulle spilles den 21. marts i Bowl'n'Fun, Viby. Nærmere information tilgår når det foreligger.